Hoạt động ngành GD

Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

Đăng ngày: 11/10/2016
Thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2015-2016 . Ban giám hiệu trường TH Tràng Cát đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên nhân viên theo đúng công văn quy...